قوانین ومقررات بازارگاه

قبل از ثبت نام در بازارگاه متن مقرارات را مطالعه فرمایید .

پیگیری شکایات

شما میتوانید از این طریق پیگیر شکایت خود باشید.

ورود رانندگان به سامانه

رانندگان محترم می توانید از این مسیر وارد بازار گاه گردید.

ورود صاحبان کالا به سامانه

صاحبان محترم کالا می توانید از این مسیر وارد بازار گاه گردید.

در این قسمت بر روی موبایل ثبت نام شده کد ورودرا دریافت می نمایید .حال شما می توانید از قسمت ورود به بازارگاه با شماره کد ملی و رمز وارد بازارگاه گردید. 

راهنمای ثبت نام رانندگان

راهنمای پذیرش بار توسط رانندگان

راهنمای پذیرش بار توسط رانندگان

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید

تلفن :02148279808